Graag adviseer ik je/jullie bij noodzakelijke of wenselijke veranderingen. Daarvoor bespreken we om te beginnen de verschillende wensen en mogelijkheden en bezien ook datgene wat de betreffende locatie vraagt. In deze uitwisseling ontstaat er meestal al een vruchtbare denkrichting. 

Opdrachten kunnen iedere opgave betreffen. Binnen of buiten, groot of klein, gebouwd of ongebouwd. Van een deel-verandering, een totale vernieuwing tot een enkele keuze-kwestie t.b.v. onderhoud en/of beheer. Ook voor art-consultancy en tentoonstellingen (o.a. privé-collecties). 

Advies, idee of ontwerp niet zo-maar. Alles gericht op het realiseren van waardevolle ruimte. Daarbij kansen benut, weggelaten wat er niet toe doet en alleen toegevoegd wat zinvol is. Onderliggend een zorgvuldige weging van verhoudingen. In structuur, in maat, in materiaal en uitdrukking. 

Eenmaal gerealiseerd kenmerkt een nieuwe situatie zich door een heldere ruimtelijk-heid en een overtuigende uitstraling. Bestaande elementen daarin respectvol opgenomen. Een praktische indeling voor een plezierig en ontspannen gebruik. Alles vanzelfsprekend, alsof het altijd zo geweest is.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Zie hier voor contactgegevens .

Referenties en referentiebeelden vind je hier.