Iedere ontwerpopgave is anders. Opdrachtgevers en hun wensen evenzeer. Dan ook heeft iedere omgeving, locatie, gebouw, huis, tuin of kamer specifieke ruimte-vragen. Of de opgave nu een binnen en/of een buiten situatie betreft, om samenhangende keuzes te maken te maken, is in de regel een hele puzzel.

Graag adviseer ik hierbij. Ik vind het een uitdaging om te ontdekken welke keuzes passend zijn en hoe deze tot een overtuigend geheel zijn samen te smeden. In een adviesgesprek kunnen we de eerste ideeën al nagaan. Sommige opdrachtgevers werken daar dan zelf mee verder, soms is een vervolg aan de orde. 

Zo’n vervolg kan een aantal advies-gesprekken betreffen of een afgebakende ontwerp-opdracht. Opgaves kunnen in omvang variëren, van een totale vernieuwing tot een enkele keuze-kwesties ten behoeve van éen specifiek onderdeel. Zoals bijvoorbeeld beplanting, verharding, materiaal of een kunsttoepassing. 

Mijn advies, ontwerp en idee niet 'zo-maar'. Onderliggend is immer een zorgvuldige weging van verhoudingen; in afmeting, vorm en uitdrukking. Dan ook is de bestaande situatie het uitgangspunt. Van alles wat mogelijk relevant is, bezie ik nauwgezet of en hoe het in de nieuwe situatie meegenomen kan worden. 

Eenmaal gerealiseerd kenmerkt een nieuwe situatie zich door ruimtelijkheid en uitstraling. Een praktische indeling ook voor een plezierig en ontspannen gebruik. Alles vanzelfsprekend, alsof het altijd zo geweest is. Wil je meer weten of een afspraak maken? Zie hier voor contactgegevens .

Referenties en referentiebeelden vind je hier.