Iedere ontwerpopgave is anders. Opdrachtgevers en hun wensen evenzeer. Dan ook heeft ieder landschap, iedere omgeving, locatie, gebouw, huis, tuin of kamer specifieke ruimte-vragen. Waar de opgave ook over gaat, om tot een passend ontwerp te komen, is in de regel een hele puzzel.

Graag adviseer ik hierbij. Ik houd ervan om alle wensen en vragen tot een samenhangend en overtuigend geheel samen te smeden. In een advies-gesprek bespreken we de de eerste ideeën daartoe. Sommige opdrachtgevers werken daar al mee verder, echter vaker is een vervolg aan de orde of gewenst. 

Hierbij kun je denken aan een aantal advies-gesprekken of een afgebakende ontwerp-opdracht. Opgaves kunnen overigens in omvang variëren, van een totale vernieuwing tot een enkele keuze-kwestie ten behoeve van éen specifiek onderdeel. Denk bijv. aan bepaalde inrichtingsmiddelen, materiaal- of kunsttoepassingen. 

Mijn advies, ontwerp en idee niet 'zo-maar'. Onderliggend is immer een zorgvuldige weging van verhoudingen; in afmeting, vorm, functie, betekenis en uitdrukking. Van de bestaande situatie wil ik de aanwezige kwaliteiten graag zoveel mogelijk in de planontwikkeling meenemen. 

Eenmaal gerealiseerd kenmerkt een nieuwe situatie zich door ruimtelijkheid, evenwichtigheid en uitstraling. Een praktische indeling ook voor een plezierig en ontspannen gebruik. Alles vanzelfsprekend, herkenbaar en alsof het altijd zo geweest is. Wil je meer weten of een afspraak maken? Zie hier voor contactgegevens .

Referenties en referentiebeelden vind je hier.