Graag adviseer ik je/jullie bij noodzakelijke of wenselijke veranderingen. Om te beginnen bespreken we daarvoor de verschillende wensen en mogelijkheden en bezien we samen ook datgene wat de betreffende locatie vraagt. In deze uitwisseling ontstaat er meestal al een vruchtbare denkrichting. 

Opdrachten kunnen iedere opgave betreffen. Binnen of buiten, groot of klein, gebouwd of ongebouwd. Van een deel-verandering, een totale vernieuwing tot een enkele keuze-kwestie t.b.v. onderhoud en/of beheer. Ook voor art-consultancy en tentoonstellingen (o.a. privé-collecties). 

Advies, idee of ontwerp niet zo-maar. Alles gericht op het realiseren van betekenisvolle ruimte. Daartoe kansen benut, weggelaten wat er niet toe doet en alleen toegevoegd wat zinvol is. Onderliggend immer een zorgvuldige weging van verhoudingen; in structuur, in maat, materiaal en uitdrukking. 

Eenmaal gerealiseerd kenmerkt een nieuwe situatie zich door een aansprekende uitstraling en een heldere ruimtelijkheid, waarin bestaande elementen respectvol zijn opgenomen. Verder een praktische indeling voor een plezierig en ontspannen gebruik. Alles vanzelfsprekend, alsof het altijd zo geweest is.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Zie hier voor contactgegevens .

Referenties en referentiebeelden vind je hier.