Graag adviseer ik je/jullie bij noodzakelijke of wenselijke veranderingen. We bespreken daartoe de diverse wensen en mogelijkheden en bezien ook samen datgene wat de betreffende locatie vraagt. Deze uitwisseling is de basis. Van daaruit ontstaan er verschillende denkrichtingen naar passende oplossingen. 

Advies en ontwerp-opdrachten kunnen iedere opgave betreffen. Binnen of buiten, groot of klein, gebouwd of ongebouwd. Van een deel-verandering, een totale vernieuwing tot een enkele keuze-kwestie t.b.v. onderhoud en/of beheer. Ook voor art-consultancy en tentoonstellingen (o.a. privé-collecties). 

Advies, idee of ontwerp niet zo-maar. Onderliggend immer een zorgvuldige weging van verhoudingen; in structuur, in maat, materiaal en uitdrukking. Alles is gericht op het realiseren van een betekenisvolle ruimte waarin kansen zijn benut, weggelaten wat er niet toe doet en alleen is toegevoegd wat bijdraagt. 

Eenmaal gerealiseerd kenmerkt een nieuwe situatie zich door een aansprekende en ruimtelijke uitstraling, waarin ook bestaande elementen respectvol zijn opgenomen. Verder een praktische indeling voor een plezierig en ontspannen gebruik. Alles vanzelfsprekend, alsof het altijd zo geweest is.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Zie hier voor contactgegevens .

Referenties en referentiebeelden vind je hier.