Skip to content

Graag adviseer ik je/jullie ten behoeve van noodzakelijke of gewenste veranderingen. We bespreken daarvoor jullie wensen en ideeën en bezien ook samen wat de locatie vraagt en welke mogelijkheden deze in zich draagt. Onze uitwisseling is het vertrekpunt naar passende oplossingen. 

Advies- en ontwerp-opdrachten kunnen iedere opgave betreffen. Binnen en/of buiten, groot en/of klein, gebouwd en/of ongebouwd. Van een deel-verandering, een totale vernieuwing tot een enkele keuze-kwestie t.b.v. onderhoud en/of beheer. Ook voor art-consultancy en tentoonstellingen (o.a. van privé-verzamelingen). 

Advies, idee of ontwerp niet zo-maar. Onderliggend immer een zorgvuldige weging van verhoudingen; in structuur en afmetingen, volume en vorm, materiaal en uitdrukking. Alles is gericht op het realiseren van een ruimte waarin kansen zijn benut, weggelaten is wat er niet toe doet en alleen is toegevoegd wat werkelijk bijdraagt. 

Eenmaal gerealiseerd kenmerkt een nieuwe situatie zich door een heldere ruimtelijkheid en een aansprekende uitstraling. Een praktische indeling ook voor een plezierig en ontspannen gebruik. Alles vanzelfsprekend, alsof het altijd zo geweest is. Wil je meer weten of een afspraak maken? Zie hier voor contactgegevens .

Referenties en referentiebeelden vind je hier.