Welkom, hier ben je aan het goede adres voor het laten maken van een ontwerp waarin ruimte en kwaliteit voorop staan. Een ontwerpopgave kan een tuin of een interieur betreffen, maar ook een park of de omgeving van een gebouw, een straat of een plein of een combinatie hiervan. Ook kan een opgave in omvang variëren. Van een over-all ontwerp voor vernieuwing of herinrichting tot en met een enkele keuze-kwestie.

Tijdens een eerste advies-gesprek bespreken we de wensen en bekijken zorgvuldig de kwaliteiten van de locatie. We bezien wat mogelijk is, bespreken de eerste ideeën en overleggen wat -gegeven de situatie- de beste aanpak is. Soms geeft zo'n gesprek al voldoende richting om zelf met de beoogde veranderingen aan de slag te gaan, maar meestal is een vervolg-advies gewenst. Zo'n vervolg kan ook het maken van een ontwerp zijn, de uitwerking van het ontwerp en het begeleiden van de uitvoering. Voor al deze werkzaamheden wordt natuurlijk vooraf een passende offerte overlegd. 

Bij gerealiseerde ontwerpen staat een plezierig en ontspannen gebruik voorop. De ontwerpen zijn gewoon en bijzonder tegelijk. Ze kenmerken zich door een overtuigende ruimtelijke opzet en dito uitstraling. Hierin zijn bestaande kwaliteiten meegenomen, kansen benut en problemen opgelost. Alles samenhangend en helder -bijna- alsof het altijd zo geweest is. 

Wil je weten of ik iets voor jou/jullie kan betekenen, bel of mail gerust.  

Zie hier voor de contactgegevens.

REFERENTIES MET FOTO'S VIND JE HIER.