Welkom! Voor opdrachten voor onderzoek en quickscans met betrekking tot omgevingskwaliteit, bent u hier aan het goede adres. De betreffende omgeving kan een straat, een plein of een park in een woon- of werkgebied zijn, maar ook een buitengebied. Een cultuur- of een natuurlandschap of een mooie combinatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan agrarische gebieden met natuurlijke delen en/of randen. En ook gebouwen zoals boerderijen en schuren kunnen in het onderzoek meegenomen worden.

Ten behoeve van een transformatie of herbestemming kan het veel opleveren om vooruitlopend op de planvorming de kwaliteiten van een omgeving te laten onderzoeken. Een aanvullende onderzoeksvraag kan ook zijn, hoe deze kwaliteiten te benutten en/of welke kansen er zijn voor het realiseren van meer kwaliteit. Ook kan onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van beoogde functies in binnen- of buitenruimtes veel inzicht geven.

Voor opgaves in agrarische gebieden, kan een verkenning van historische kaarten nuttig zijn. Wanneer verdwenen landschaps-kenmerken in ere hersteld kunnen worden, zal dat de waarde van de betreffende omgeving aanzienlijk vergroten. Voor de vertaling naar een eigentijdse beeldtaal kan ook een meer ontwerp-inhoudelijke benadering in het onderzoek meegenomen worden.  

Bij een onderzoek of analyse zullen steeds de lijnen van ruimtelijke kwaliteit gevolgd worden. Inzet is om recht te doen aan wat er is, behoud van bestaande kwaliteiten en het liefst natuurlijk uitbreiding daarvan. De ervaring leert dat uitgevoerde onderzoeken en quickscans inspireren tot overtuigende uitgangspunten en/of heldere kaders ten behoeve van een ontwerpproces of planvorming.

Voor vragen of meer informatie, neem gerust contact op.

enkele uitgevoerde onderzoek en advieswerkzaamheden:

Quickscan rondje bruggen, iov Gemeente Rotterdam
Quickscan ruimtelijke inpassing wonen en werken Hoeve Hooghkamer te Voorschoten, iov de Provincie Zuid Holland (monument) 
Initiatief voor behoud historische locatie voormalige lierenfabriek in Oudekerk a/d IJssel. ism Piet Balk
Onderzoek naar ruimtelijke inpassing woningen in Binnenstad Gouda (beschermd stadsgezicht)
Quickscan openbaar groen Houtmansplantsoen in Historische Binnenstad Gouda (groen monument), iov de Gemeente Gouda
Onderzoek diverse tuindelen Kasteel Heemstede in Houten, iov Hylkema Consultants
Onderzoek transformatie erf met boerderij en bijgebouwen in Zuid-Frankrijk, iov particulier
Ontwerp transformatie bijgebouwen en erf bij boerderij in Oudewater, iov particulierOnderzoek omgevingskwaliteit tbv project Ruimte voor de Rivier, iov Rijkswaterstaat
Onderzoek inpassing autarkisch wonen, ism Kees Ykema en Dennis Moet

Quickscan uitstraling entréegebieden Nationaal Park Zuid Kennemerland, iov Natuurmonumenten.
Quickscan voor meer openbaar groen in deelgebied Nieuw Vennep, iov Gemeente Haarlemmermeer